Emotionell avskurenhet

Bowen skrev de första sex koncepten redan 1963 och först 10 år senare kom ”Emotional cutoff”. Konceptet beskriver den emotionella processen mellan generationer.

Det finns en mängd sätt på vilket människor hanterar sina obearbetade relationer till sina föräldrar och sin släkt. Ju lägre nivå av differentiering desto mer problematisk är kontakten. Människor hanterar denna situation genom olika grader av avskurenhet – ”cutoff.” Den person som flyr sin familj är lika känslomässigt beroende av familjen som den som aldrig lämnar hemmet. De behöver känslomässig närhet men är båda allergisk till den.

Känslomässig ”cutoff”

Den som stannar kvar i sin ursprungliga familj har till en viss del stöd från föräldrarna och är för beroende av familjen för att kunna lämna den. Under stress utvecklas symtom, psykiskt eller fysiskt. Vid extremt högt tryck isolerar sig personen genom ”cut-off” på ett känslomässigt plan, även om hon/han lever med föräldrarna. Detta för att hantera intensiteten i relationen. En kronisk psykotisk person som lever med sina föräldrar är ett exempel på detta.

Geografisk ”cutoff”

Den som lämnar sin familj geografiskt tror sig uppnå oberoende genom att inte vara i kontakt med föräldrarna. Det vanliga är att den personen ofta förnekar att han skulle vara beroende eller för mycket påverkad av sin familj.

Ju mer avskuren relation till föräldrarna desto mer utsatt är personen för risken att upprepa mönstret att hantera intensiva relationer på samma sätt som i sin ursprungliga familj. Till att börja med kan han/hon ha en intensiv relation i ett äktenskap vilket upplevs som idealt och vilket kan pågå en längre tid. När trycket ökar i äktenskapet kommer man att använda samma mönster som i sin ursprungliga familj. Det mönstret visar sig också i arbetssituationer och inom andra områden i livet.

Relationer i arbetslivet, vänskap och äktenskap blir inte lika lugna för personer som är avskurna från sina familjer som för de som är i kontakt med sin familj. Genom att det emotionella systemet blir mindre och avgränsat blir de relationer de har mer intensiva.

Principiellt förnekas intensiv olöst emotionell anknytning till föräldrar genom att personen uppträder som om man är mer oberoende än man är, men det handlar ofta om inre känslomässig distans eller fysisk distans.

”Cutoff” är en naturlig process som på en djupare nivå svarar mot människors behov av personligt utrymme och frihet, t.ex. tonårens frigörelse. Men som beskrivs ovan, också ett sätt att anpassa sig och hantera kronisk och akut ångest.

Minimum av ”cutoff” är när man i relation till varandra inte reagera emotionellt, vilket ger möjlighet att höra varandras tankar och känslor. D v s när människor inte behöver väcka upp trianglar för att deras relation ska vara bekväm. Om allting är jämförbart i två familjer, utom hur den känslomässiga kontakten ser ut, kan man se att i den familj som har större känslomässig kontakt utvecklas mindre dysfunktion.

En av de mest effektiva automatiska mekanismerna för att minska den kroniska nivån av ångest är öppna relationer. Det betyder inte att det ökar graden av differentiering, men en lägre nivå av ångest över en längre period ger motiverade familjemedlemmar möjlighet att sakta röra sig mot en högre nivå av differentiering. Så varje framgångsrik ansträngning som förbättrar den emotionella kontakten med sin släkt, både till antal och i kvalité, kommer förutsägbart förbättra familjens förmåga till anpassning.

3 principer för bättre känslomässig kontakt i familjen:

  • Relation mellan person till person.
  • Att försöka bli bättre på att observera och kontrollera sin egen känslomässiga reaktion.
  • Att vara mer neutral i känslomässiga trianglar.

Utvärdering av graden av ”cutoff” är svårt. Fysisk distans är inte en tillförlitlig indikator på ”cut-off”. Den måste utvärderas med hjälp av information om kvalitén på den emotionella kontakten mellan människor.

En skala från 0 till 5

5 – är en person som inte kan finnas i familjen utan att ha svåra symtom eller en person som inte kan föreställa sig att någonsin se eller tala med sin familj igen. Den person som helt lämnat sin familj är tillgänglig för allvarliga symtom om nya relationer blir störda. En gravt alkoholiserad person är graderad 5 på skalan av ”cutoff” från sin ursprungliga familj. Han är också avskuren från andra emotionellt viktiga relationer.

4 – En person som är i någon mån är i kontakt med åtminstone delar av familjen men delaktigheten är förutsägbar och ytlig. Det är en tillfällig besökare men inte en person som kan förväntas acceptera ansvar för familjen. Det kan också vara en person som finns fysiskt i närheten men som är isolerad genom drickande, droger, fysiska problem eller socialt tillbakadragen men inte så avskuren som en kroniskt psykotisk person.

0 – är en person som är närvarande och kan räknas med vid alla viktiga sammanhang. Som oavsett geografiskt avstånd håller kontakt om det som är viktigt för centrala medlemmar i familjen och familjen håller kontakt med henne/honom.

1 – är en person som i vissa sammanhang undviker vissa personer och möter dem bara för att hon måste, inte för att det är en självklarhet. Personens emotionella kontakter med olika familjemedlemmar är lite mer obekväm och lite mer styrd av emotionell reaktion än den som är på 0.

2-3 kan användas till att beskriva mellannivån av emotionell cutoff.

FÖRELÄSNING

Evenemang

Det finns inga evenemang att visa just nu.HANDLEDNING I LEDARROLLEN

Evenemang

Det finns inga evenemang att visa just nu.