Litteratur tillgänglig i handeln

Kan beställas genom t.ex. bokus.com

Bowens systemteori
Sammanhangets betydelse för personlig och professionell utveckling
En antologi - redaktör Berit Sundgren Grinups

SKOLEXEMPEL
Klassrum, skola & samhälle som emotionella system
Inez Abrahamzon

Den stressande organisationen
Jeffery A. Miller

En Familjs historia
Grunderna i Bowens teori om familjesystem.
Michael E Kerr

Chimpanzee Politics
Power and Sex among Apes
Frans de Waal

Vår inre apa
Frans de Waal

Systemteori i praktiken
Systemteorins tillämpning inom utbildning, vård och socialt arbete
Oscar Öquist

I barnets hjärna
Barnets väg från sovande foster till egen medveten människa och hjärnans utveckling under de första levnadsåren
Hugo Lagercrantz

Chefen är inte din mamma
Familjemönster på arbetsplatsen
Brian Des Roches

Family Evaluation
M Kerr och M Bowen

Familjemönster och personlighet
Oluf Martensen/Larsen

Family Constellation
Its Effects on Personality and Social Behavior
Walter Toman Evolving Brains, John Allman

Descartes misstag
Känsla, förnuft och den mänskliga hjärnan
Antonio R. Damasio

Känslan av att leva
Kroppens och känslornas betydelse för medvetenheten
Antonio R. Damasio

Kvinnors NÄRA Relationer
Man, Barn, Föräldrar och Syskon
Harriet G Lerner

Hur barn förändrar ditt liv
Harriet G Lerner

Connecting with our Children
Roberta M Gilbert

Varför zebror inte får magsår
Om stress, stressrelaterade sjukdomar och konsten att handskas med riskerna
Robert M Sapolsky

Lugn och beröring
Oxytocinets läkande verkan i kroppen
Kerstin Uvnäs Moberg

Närhetens hormon
Kerstin Uvnäs Moberg

The Origin of Species
Charles Darwin

The Beak of the Finch
Jonathan Weiner

Bringing System Thinking to Life
edited by Ona Cohn Bregman and Charles M. White

Emotional Cut Off
Peter Titelman

Vi är våra relationer; om anknytning, trauma och dissociation
Tor Wennerberg

The Family Emotional System
Robert J. Noone, Daniel V Papero

De åtta koncepten i Bowens teori
Ett nytt sätt att tänka om individ och grupp
Roberta M Gilbert

The Eight Concepts of Bowen Theory
A New Way of Thinking About The Individual and The Group
Roberta M Gilbert

Understanding Organizations,
Applications of Bowen Family Systems Theory
Ruth R Sagar and Kathleen K Wiseman

The Emotional Side of Organizations,
P A Comella, J Bader, J S Ball, K K Wiseman och R R Sagar

Extraordinary Relationships
A New Way of Thinkíng About Human Interactions
Roberta Gilbert

FÖRELÄSNING

Evenemang

Det finns inga evenemang att visa just nu.HANDLEDNING I LEDARROLLEN

Evenemang

Det finns inga evenemang att visa just nu.