Emotionella processer i samhället

Detta koncept kommer inom kort i en mer utförlig presentation.