Kerstin Sofia Andersson

Företaget och historiken

Kerstin Sofia Andersson AB

KSAAB bedriver individuell ledarutveckling genom handledning i grupp sedan mitten av 90-talet. Deltagarna kommer från varierande bakgrund och branscher.

Kerstin Sofia Andersson har föreläst vid Luleå Universitet, från år 2001.

Genom åren olika konsulktuppdrag, bl a som VD.

Styrelseledamot och styrelseordförande i ett flertal mindre företag, och organisationer.

Kursledare för ledarskapsutbildningar i bl a Sverige, Estland och nordvästra Ryssland.

Driver, vid sidan av uppdrag runt om i landet, en egen kursgård.

Initiativtagare och pionjär inom området att öka kvinnors andel i företagandet och som ledare.

Årets Kvinnliga Företagare 2001 i Bodens Kommun.

Egen företagare inom företagsutveckling sedan 1982. Titta gärna på mina referenser, inom respektive verksamhetsområde.

Läs mer om ledarutvecklingen
Läs mer om affärs- och företagsutvecklingen
Läs mer om den akademiska bakgrunden

 


 

Referenser

LÅNG ERFARENHET

Kerstin Sofia Andersson har lång erfarenhet av företagande och ledarskapsutveckling, vilket också genomsyrar hennes kurser och program.

DEN AKADEMISKA BAKGRUNDEN

All verksamhet inom ledarskaps- och affärsutveckling är grundlagd i min akademiska bakgrund.
Läs mer

FAKTA OM FÖRETAGET

Kerstin Sofia Andersson AB, med säte i Bodens kommun grundades 1982. Ägandet fördelas på Kerstin S Andersson (51%) och hennes tre barn. Konferensdelen av verksamheten, med mat, logi, och kurslokal handhas av lokala underentreprenörer.

 


English:

Kerstin Sofia Andersson has been offering leadership development through group supervision since the mid-90s. The participants come from varying backgrounds and industries. As well as lecturing in the subject area.

Over the years, various consulting assignments, including as CEO. As well as board member and chairman of a numbers of smaller companies and organizations.

Course leader for leadership training in Sweden, Estonia and northwestern Russia through SIDA.

Initiator and business manager for a company in the hospitality industry 2010 - 2020.

Self-employed since 1982.

The academic background Postgraduate Course, at the Bowen Center, Georgetown University, Washington DC, USA 1997-2000 and 2003-2004. BSc, LTU, Luleå University of Technology, 1981.

 

 

FÖRELÄSNING

Evenemang

Det finns inga evenemang att visa just nu.HANDLEDNING I LEDARROLLEN

Evenemang

Det finns inga evenemang att visa just nu.