Affärs- & Företagsutveckling

 • Projektledare för den tredje internationella konferensen 2022 "Managing Relations in a changing world"
  på uppdrag av The Bowen Center, Georgetown, Washington DC.
 • Verksamhetsledare i Sörbyn Turism och Konferens AB mellan 2011-2018.
  samt styrelseledamot från 2005-2019.
 • Initierat och genomfört byggandet och uppstart av en anläggning inom besöksnäringen i Sörbyn, Gunnarsbyn. Se www.sorbyn.se. Start 2010.
 • Styrelseledamot i Entema AB samt ordförande i Sörbyns Idrottsförening.
 • Inhyrd VD i Morjärv Ullspinneri med tyngdpunkt på marknadsutveckling under en uppbyggnadsperiod på fyra år. Som VD moderniserade jag hela produktionsprocessen och utbildade personalen i nya metoder för tillverkning av produkterna.
 • Tre år som styrelseordförande i Contriva AB med dotterbolag inom värmeentreprenad. Konsultuppdrag i koncernen som bl a omfattade introduktion av nytt redovisningssystem, kundfakturering och ledarproblematik.
 • Fyra år som styrelseledamot i Boden Turism Ek Förening. Ett 60-tal medlemmar från Turism- och handelssektorn.
 • Initiativtagare och pionjär till nya strukturer och arbetssätt i affärs-utveckling i företag ägda av kvinnor. Konkreta exempel är handelshuset LEWA, 62 medlemmar, sju år som ledare för verksamheten samt företagarskolor i Jämtlands, Gävleborgs, Skaraborgs, Västerbottens och Norrbottens län. Företagarskolorna innebar affärsidéutveckling med ett-års program i återkommande 2-dagars seminarier. Cirka 500 deltagare mellan åren 1986 – 1994. Uppdragsgivare var Länsstyrelsen i respektive län.
 • Tekla-projektet, 14 månaders utbildning på heltid i företagsutveckling, 40 deltagare med egna affärsidér. Ansvarade för affärsidéutvecklingen och processen med personlig utveckling hos varje deltagare. Uppdragsgivare KOM VUX, Bollnäs.
 • Initiativtagare till Norrbottens Kvinnliga Företagare, ideell förening.

 


 

Referenser

LÅNG ERFARENHET

Kerstin Sofia Andersson har lång erfarenhet av företagande och ledarskapsutveckling, vilket också genomsyrar hennes kurser och program.

Historik i ledarutveckling

DEN AKADEMISKA BAKGRUNDEN

All verksamhet inom ledarskaps- och affärsutveckling är grundlagd i min akademiska bakgrund.

Läs mer om den akademiska bakgrunden

FÖRELÄSNING

Evenemang

Det finns inga evenemang att visa just nu.HANDLEDNING I LEDARROLLEN

Evenemang

Det finns inga evenemang att visa just nu.