Ledarutveckling

  • Från mitten av 90-talet initierar och genomför ledarutveckling genom utbildning och handledning i grupp. 4-6 grupper per år i program som pågår mellan 8-12 månader. Deltagarna kommer från varierande bakgrund och branscher. Bl. a. många projektledare på uppdrag av Länsstyrelsen i Gävleborgs län samt personal- och ledningsgrupper.
  • Föreläst vid Luleå Tekniska Universitet från 2001, bland annat i kursen Pedagogiskt Ledarskap. Vid ett par tillfällen hållit 5-poängskurser inom området ledarskap, ”Ledarskap, systemteori och mellanmänskliga relationer”.
  • Initierat och genomfört Program för Kompetensutveckling för företagare. Tio 2-dagars seminarier under två år. 54 deltagare. Även flera program under kortare tid.
  • Women in Management, kvinnliga ledare i Murmansk och Archangelsk, Ryssland. 40 deltagare. Två projekt finansierade av SIDA, projektansvarig CENTEK, Luleå Tekniska Universitet.
  • Författare till studiematerialet ”… och hur är det med dig själv?” 36 studietimmar. Utbildat ca 80 handledare till studiematerialet i Sverige, Estland och Island. Översatt till estniska och isländska.
  • Initierat och genomfört konferensen Family Relationship and Modern Leadership i Stockholm med inbjudna föreläsare från Georgetown University Family Center, Washington DC, USA.
  • Föreläsningar och processarbete i projektet Ledarutveckling genom Mentorskap, uppdragsgivare Luleå Tekniska Universitet, utbildnings- och forskningsbyrån. Ca 100 deltagare.

 


 

Referenser

LÅNG ERFARENHET

Kerstin Sofia Andersson har lång erfarenhet av företagande och ledarskapsutveckling, vilket också genomsyrar hennes kurser och program.

Historik i ledarutveckling

DEN AKADEMISKA BAKGRUNDEN

All verksamhet inom ledarskaps- och affärsutveckling är grundlagd i min akademiska bakgrund.

Läs mer om den akademiska bakgrunden

FÖRELÄSNING

Evenemang

Det finns inga evenemang att visa just nu.HANDLEDNING I LEDARROLLEN

Evenemang

Det finns inga evenemang att visa just nu.