Ledarskapsutveckling med individen som utgångspunkt

De ledare och personer som har regelbunden kontakt med sina emotionella, känslomässiga och sociala sammanhang löper mindre risk att utveckla stressrelaterade sjukdomar. Dessutom klarar de av att hantera besvärliga beslutssituationer på ett mognare sätt än de som är distanserade i relationen till andra människor.

En person som lär sig hantera sina egna reaktioner när stressen skjuter i höjden, lugnar också de man är i nära relation till istället för att stressa dem. Detta lugn sprider sig vidare ut i de känslomässiga sammanhang personen finns i. Detsamma gäller i relationen ledare-medarbetare.

Inom mina huvudområden, handledning och föreläsning, kan man ta del av metoder som ger ökad kunskap kring människors beteende.

 

Litteratur inom mitt verksamhetsområde

Läs mer om Bowens teori

 

FÖRELÄSNING

Evenemang

Det finns inga evenemang att visa just nu.HANDLEDNING I LEDARROLLEN

Evenemang

Det finns inga evenemang att visa just nu.