Föreläsningsserie – med utgångspunkt i Bowens teori

Omfattning: anpassas efter beställarens önskemål.

Föreläsningsserien ger deltagaren en teori om känslomässiga system och hur dessa fungerar. Den beskriver bl.a. anledningen till att man relaterar olika till varandra, hur man reagerar i olika sammanhang och hur man tidigt i barndomen väljer strategier som man sedan använder i livet.

Innehållet är bland annat följande:

  • Differentiering av ett eget själv
  • Känslomässiga trianglar
  • Den känslomässiga processen & projektioner i kärnfamiljen
  • Syskonposition, överföring mellan många generationer
  • Känslomässig ”cut off”
  • Känslomässiga processer i samhället

Föreläsning för grupper (PDF-fil)

 

Fördjupade föreläsningar

BARNS STRESS

En angelägen föreläsning för barnomsorgens och skolans personal samt för föräldragrupper. I en värld som blir mer och mer komplex och krävande att leva i är det barnen som är de stora förlorarna eftersom de är så beroende av sin omvärld.

Information (PDF-fil)


Den dolda agendan

20 oktober - 31 december 2020, publicerad av Kerstin Andersson
Ett välfungerande team eller en nära relation som förändras, en rationell, effektiv medarbetare som man inte känner igen. Vad är det som...

Släkten inte bara dina anor

20 oktober - 31 december 2020, publicerad av Kerstin Andersson
Arbetet med traditionell släktforskning tillsammans med Bowens teori om familjen, kan ge en förståelse för strategier och processer över flera...

Vad lär oss en pandemi om stress och ledarskap - Vilhelmina

28 oktober 2020, publicerad av Kerstin Andersson
En workshop med utgångspunkt i den förhöjda stressen i samhället som uppstår i exempelvis Coronatider. Vi vet redan att vissa klarar av stressen...

Vad lär oss en pandemi om stress och ledarskap - Boden Business park

23 november 2020, 16:00-19:00, publicerad av Formsmedjan
Det finns användbara metoder för att hantera ökad stress, både på kort och lång sikt. Du kommer få några konkreta exempel på vad som funkar i tider...