Den dolda agendan

20 okt - 31 dec 2020

Ett välfungerande team eller en nära relation som förändras, en rationell, effektiv medarbetare som man inte känner igen. Vad är det som händer?

Den dolda agendan styr i tider av förändringar. Det kan vara förändringar som kan verka i både positiv och negativ riktning och likväl skapa förvirring.

Oro och stress ökar när människorna står inför det oförutsägbara och utan möjlighet att kontrollera sin situation. I tider som dessa ställs vi inför att hantera situationer som aldrig tidigare funnits. Det gäller inte minst alla med ett ledaransvar; politiker, företagsledare, lärare, präster m. fl.

Det finns användbara metoder för att hantera ökad stress, både på kort och lång sikt. Du kommer få några konkreta exempel på vad som funkar i tider med en förhöjd stress men också vad som hindrar. Vi utgår ifrån Murray Bowens forskning om emotionella system.

Tre timmars föreläsning. Det handlar om hur människan som emotionell varelse påverkar de sammanhang vi finns i; familjen, arbetsgruppen, kompisgänget och andra sammanhang vi tillhör.

Pris: 500 kr inkl. moms/per person. Minst 10 person.

Föreläsare är Kerstin Sofia Andersson, ekonom och beteendevetare. Konsult som arbetar med företagsutveckling, föreläsning och handledning. I sitt arbete har hon förutom erfarenhet från flera decennier som företagare och handledare, sin utgångspunkt i metoder som utvecklas vid Georgetown Family Center, Georgetown University, Washington DC. Kerstin Sofia har där studerat Bowens teori mellan åren1997-2004.

Hör av dig per e-post till info@kerstinsofia.se
Med vänliga hälsningar
Kerstin Sofia Andersson

Photo by B S K from FreeImages

 Fler evenemang


FÖRELÄSNING

Evenemang

Det finns inga evenemang att visa just nu.HANDLEDNING I LEDARROLLEN